Номери наказів на кваліфікаційну роботу бакалавра

Номер наказу , яким затверджено керівників, рецензентів  та теми кваліфікаційних робіт бакалавра для студентів IV,V курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та студентів II курсу спеціальності 101 “Екологія”:

№ 206-10-35 від 14 квітня 2018 року

Залишити відповідь